Kuva: Numi Nummelin

Suomen Yrittäjät ja sen jäsenjärjestöt palkitsevat vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti menestyneitä yrityksiä. Palkinnolla korostetaan yrittäjyyden merkitystä ja arvostusta sekä tuodaan esille yrittäjän työtä. Yrittäjäpalkinto on vastaanottajalleen arvokas — se on yrittäjäkollegoiden tunnustus. Vuonna 2021 yksi neljästä valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajasta on Tana Oy:n Kari Kangas. 

Tana on yksi maailman johtavista kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden valmistajista. Yritys täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta ja Kari Kangas on ollut yrittäjänä viimeiset 25 vuotta. 

Vuonna 1971 perustettu yritys kehittää innovatiivisia jätteenkäsittelyratkaisuja sekä kaatopaikoille että kierrätykseen sekä johtaa tuotanto- ja myyntiverkostoaan Suomesta käsin, mutta liiketoiminta on globaalia. Tanan liiketoimintastrategiaan ja -malliin kuuluu vahva verkostoituminen kumppaniyritysten kanssa, ja strategiset kumppanuudet mahdollistavat tuotevalikoiman ja myyntiverkoston laajentamisen sekä toiminnan kehittämisen entistä skaalautuvammaksi.  

Tanan 50 vuoden taivalta leimaa poikkeuksellinen edelläkävijyys ja pioneerihenki aivan sen alkumetreiltä nykypäivään asti. Ennakkoluulottomia ratkaisuja on tehty paitsi tuotteiden, myös toimintatapojen osalta. Yleisiin toimintamalleihin ei ole jämähdetty – ellei se ole ollut juuri kyseisessä tilanteessa järkevintä. Tana on asettanut tavoitteekseen kasvaa n. 46 miljoonan euron liikevaihdosta (2021) noin 100 miljoonan euron liikevaihtoon. Orgaaninen kasvu on ollut viimeiset kolme vuotta keskimäärin 15 % vuodessa ja sitä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa. 

Please accept cookies to watch this video.
Please accept marketing-cookies to watch this video.